Dobândirea sau redobândirea cetățeniei române de către minori