Stabilirea domiciliului pentru minori și eliberarea cărții de identitate